Angstig, gestresst, somber, gespannen? Niet lekker in uw vel? Last van onverklaarbare lichamelijke klachten? Gebrek aan zelfvertrouwen of problemen in contacten met andere mensen in uw werk, gezin of relatie?

Soms kunnen de problemen u te veel worden en weet u zich even geen raad. In zo'n geval kunnen gesprekken met een professional wonderen doen.

In persoonlijke gesprekken probeert u samen met de behandelaar tot een oplossing te komen van klachten en problemen. Hij leert u anders met klachten om te gaan, "nare" dingen positiever te zien, "pijnlijke" gevoelens te verwerken of "moeilijke" situaties anders aan te pakken.

Vanaf 2015 valt de jeugdzorg onder de gemeente en niet meer onder de zorgverzekering. Dit betekent voor Everspsychotherapie dat mensen onder de 18 jaar niet meer behandeld kunnen worden.

 

Everspsychotherapie biedt zowel mogelijkheid voor Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg als voor Specialistische geestelijke gezondheidszorg, ook wel psychotherapie genoemd. In de praktijk is bewust gekozen voor verschillende vormen van behandeling.

Afspraken kunnen op dinsdag, woensdag en donderdag worden ingepland. De eerste afspraak is om 8.30 uur, de laatste om 16 uur.

Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg en Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg worden door de zorgverzekeraars vergoed als er sprake is van een psychiatrische stoornis. Door overheid en zorgverzekeraar worden steeds meer beperkingen opgelegd aan de vergoedingen. Zo worden relatieproblemen, aanpassingsproblemen, rouwproblemen, werkgerelateerde problemen en andere problemen, die men blijkbaar als minder heftig ervaart, zoals de meeste seksuele problemen, niet meer vergoed. Een en ander heeft vooral met bezuinigen te maken en niet met de lijdensdruk van mensen.

Eetstoornissen, relatieproblemen, zingevingsproblemen, begeleiding bij kanker, depressie, angst, posttraumatische stressklachten, persoonlijkheidsproblemen.
Mogelijkheid voor supervisie: behandeling en psychodiagnostiek voor gezondheidszorgpsychologen, psychotheapeuten en klinisch psychologen in opleiding en specialistische supervisie persoonsgerichte en experiëntiële psychotherapie en leertherapie (VPeP)

Vanwege ziekte kunnen voorlopig helaas geen nieuwe cliënten worden aangenomen (update 01-11-2021). In normale omstandigheden is de wachttijd voor een eerste afspraak ongeveer 12 weken, maar daarna is tussen de eerste afspraak en vervolg intake en start behandeling hoogstens enkele weken. Er is geen verschil in wachttijd voor basisgeneralistische ggz of specialistische ggz. De wachttijd is niet afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent. Enkele verzekeraars hanteren een budgetplafond per jaar: als de grens bereikt is, kunt u het lopende jaar niet meer in deze praktijk behandeld worden. Tot nu toe is dat gelukkig niet het geval geweest in deze praktijk. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

U kunt zich telefonisch aanmelden. Op alle werkdagen tussen 18 en 19 uur krijgt u de behandelaar zelf aan de telefoon. Tel: 0545-272622

Lees hier welke afspraken gelden wanneer u besluit de behandeling te starten.