Vanwege ziekte en naderend pensioen kunnen helaas geen nieuwe cliƫnten worden aangenomen (update 22-04-2022). In normale omstandigheden is de wachttijd voor een eerste afspraak ongeveer 12 weken, maar daarna is tussen de eerste afspraak en vervolg intake en start behandeling hoogstens enkele weken. De wachttijd is niet afhankelijk van de wijze waarop U verzekerd bent. Enkele verzekeraars hanteren een budgetplafond per jaar: als de grens bereikt is, kunt U het lopende jaar niet meer in deze praktijk behandeld worden, tenzij U zelf betaalt. Tot nu toe is dat gelukkig niet het geval geweest in deze praktijk. Wanneer U de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan U ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Zogenaamde treeknormen). Gezien de landelijke krapte zijn deze afspraken helaas niet altijd haalbaar.