Lees hier welke afspraken gelden wanneer u besluit de behandeling te starten.

  • Een gesprek duurt 45 minuten.
  • Wanneer u minder dan 24 uur voorafgaande aan de geplande afspraak afzegt of wanneer u niet verschijnt op een afspraak kunnen de kosten aan u worden doorberekend. U belt zelf voor een nieuwe afspraak.
  • U gaat akkoord met de uitwisseling van informatie tussen de psycholoog en de huisarts/verwijzer.
  • De zorgverlener rekent rechtstreeks met de zorgverzekeraar af als er sprake is van een contract (bijna altijd) en als u voldoet aan de indicatie-eisen. Everspsychotherapie heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars.
  • De zorgverzekeraar verrekent uw eigen risico. In 2024 bedraagt dit €385,-, tenzij u andere afspraken heeft gemaakt. Dit is het bedrag dat voor iedereen vanaf 18 jaar geldt bij afsluiten van een zorgpolis.
  • De overheid en de zorgverzekeraars eisen dat de behandelaar metingen doet aangaande het effect van de behandeling. Het betreft een klachtenlijst aan het begin, na elke 3 maanden en aan het einde van de behandeling.  Vanaf 2022 is het verplicht dat de behandelaar bij aanvang en bij evaluatiemomenten de Honos+ invult, een manier om de zorgzwaarte te bepalen. Vanaf 2025 kan dit gevolgen hebben voor de duur van de behandeling.