Jaar

2001

Auteur(s)

Evers, Rob

Titel

Ben ik wat ik eet? Cliëntgerichte behandeling van eetstoornissen

Tijdschrift

Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie

Aflevering

39 (1)

Pagina's

30-43

Trefwoorden

eetstoornis

Samenvatting

Eten, gewicht en uiterlijk beheersen het leven van cliënten met eetstoornissen. Deze klachten overschaduwen de achterliggende problemen: geringe autonomie en gering zelfvertrouwen. Een cliëntgerichte behandeling die aansluit bij de belevingswereld van de cli?nt neemt de klachten als invalshoek. De wijze waarop de cliëntgerichte psychotherapeut op de klachten ingaat is procesbevorderend en autonomieversterkend. Een casusbespreking met vele praktische tips en voorbeelden toont hoe een cliëntgerichte aanpak leidt tot vermindering van de eetproblemen en toename van het zelfvertrouwen. Een cliëntgerichte psychotherapeut die de symptomen niet schuwt, kan eetstoornissen effectief behandelen.
   

Jaar

2005

Auteur(s)

Evers, Rob

Titel

Kortdurende gefaseerde cliëntgerichte psychotherapie

Tijdschrift

Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie

Aflevering

43 (4)

Pagina's

278-286

Trefwoorden

kortdurend, proces

Samenvatting

De nadruk op kortdurende klachtgerichte behandelingen en de limitering van het aantal psychotherapiezittingen door de overheid stelt de cliëntgerichte psychotherapie voor nieuwe uitdagingen. In dit artikel wordt voorgesteld de visie op cliëntgerichte theorie en behandeling te verruimen, waardoor creatieve oplossingen ontstaan om in te spelen op deze trend. De belangrijkste aandachtspunten zijn: de motivatie en de procesfase van de cliënt2 zijn uitgangspunten voor behandeling in plaats van de theoretische of psychotherapeutische visie van de psychotherapeut; de behandeling richt zich niet alleen op het psychotherapeutische proces in de behandelkamer, maar houdt rekening met maatschappelijke- en omgevingsfactoren; spreiding van therapiefase en verschil in frequentie van de sessies zijn mogelijk, passend bij het proces en de situatie van de cliënt; onderhandel met de cliënt over de inhoud van de therapiefases en de frequentie van de contacten; vertaal de uitkomsten van de therapiesessies naar het dagelijks leven; gebruik hulpmiddelen uit andere therapierichtingen of uit andere bronnen, bijvoorbeeld internet of patiëntenverenigingen.

Complete tekst: Kortdurende gefaseerde cliëntgerichte psychotherapie