De behandelaar dient zich te houden aan beroepscodes van de LVVP (zie www.lvvp.nl)  en de NVP (zie www.psychotherapie.nl).

Alles wat u in de behandeling vertelt is vertrouwelijk. Uw behandelaar mag wel overleggen met vakgenoten in intervisieverband met collega’s die ook geheimhoudingsplicht hebben.
Uw dossier moet minstens 20 jaar bewaard worden. Een goede verslaglegging is verplicht. U heeft inzagerecht en u mag kopieën maken. U heeft het recht om uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. 

Als u klachten heeft over de behandeling kunt u dit in eerste instantie het beste met de behandelaar bespreken om zo snel mogelijk de lucht te klaren.
Wanneer het niet lukt om de problemen op te lossen zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Een klinisch psycholoog, een gezondheidszorgpsycholoog en een psychotherapeut, die ingeschreven is in het BIG-register, dient zich te houden aan de beroepscode, dat bij deze registers hoort. Zie: www.bigregister.nl.

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) heeft een klachtencommissie. U kunt contact opnemen met de ambtelijk secretaris Mr. M.J.J. de Ridder, Postbus 13086, 3507 LB te Utrecht of via deze link: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft uploader/userfiles/files/klachtenregelement%20LVVP%20versie%2029%20oktober%202014%20(1).pdf.

U kunt ook een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie krijgt u bij het Centraal Medisch Tuchtcollege, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Tel: 070-3813700

Cliëntenorganisaties zoals de Cliëntenbond (www.clientenbond.nl) in de Geestelijke Gezondheidszorg kunnen u vertellen waar u het beste met uw klacht terecht kunt. De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure. Bij het Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP) kunt u informeren waar bij u in de buurt een regionaal klachtenbureau gevestigd is:

Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP)
Postbus 9191, 3506 GC, Utrecht
Telefoon: 030 – 2661661