De overheid laat veel over aan de "vrije markt", waardoor zorgverzekeraars steeds meer grip krijgen op de geestelijke gezondheidszorg. De ruimte voor vergoeding van zorg wordt steeds smaller.
Aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problemen, verwerkingsproblemen, rouwproblemen, de meeste seksuele problemen en relatieproblemen worden niet meer vergoed.
Vanaf 2014 werden deze beperkingen nog verder doorgevoerd. Door sommige zorgverzekeraars worden zelfs incestproblemen en stoornissen, die niet heel specifiek zijn (de zogenaamde stoornissen "niet anders omschreven") niet meer vergoed. De beroepsvereniging LVVP heeft hiertegen protest aangetekend, vooralsnog zonder resultaat.
Dat betekent dat steeds minder hulp vergoed wordt en dat mensen vaker zelf zullen moeten gaan betalen.
Het tarief bij Everspsychotherapie is in die gevallen €100,- per 45 minuten gesprekstijd.

Van 2014 tot 2022 werd een onderscheid gemaakt tussen de Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg en de Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De overheid wil de kosten terugdringen en daarom is het de bedoeling dat zoveel mogelijk problemen opgevangen worden in de huisartsenpraktijk. Eenvoudige psychische problemen mogen niet meer doorverwezen worden, die moet de huisarts zelf aanpakken. De huisarts heeft hulp van de praktijkondersteuning geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ), die ook een eerste opvang kan doen. De huisarts en de POH-GGZ moeten bepalen hoeveel zorg een persoon nodig heeft. Ze kunnen voor psychische stoornissen verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorgzorg. In de Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg waren 4 zwaartepakketten te kiezen. Hoe hoger de zwaarte hoe meer gesprekken mogelijk waren. Het betreft kortdurende zorg van ongeveer 3 tot 12 gesprekken. De Specialistische geesteijke gezondheidszorg bood ruimte voor langduriger behandeling.
Voor beide vormen gold dat de zorgverzekeraar het eigen risisco zal verrekenen. 

Zorgprestatiemodel
Met ingang van 1 januari 2022 wordt een nieuw zorgstelsel voor de GGZ, het Zorgprestatiemodel, van kracht en wordt het systeem van Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg en Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in feite beëindigd. De zorgverlener vult aan het begin van de behandeling de Honos+ in, waarmee de zorgzwaarte wordt bepaald. Vanaf 2024 kan de uitkomst van deze score bepalend zijn voor de duur van de behandeling. Vanaf 01-02-2022 worden de gesprekken per maand afgerekend met de zorgverzekeraar. Dat heeft onder andere gevolgen voor het eigen risico. Lees verder >>

Everspsychotherapie heeft alle benodigde BIG-registraties en mag zowel kortdurende als langerdurende behandelingen uitvoeren. Met alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten voor 2023. Everspsychotherapie rekent maandelijks de consulten rechtstreeks af met de zorgverzekeraar.  Bij de afrekening verrekent de zorgverzekeraar het eigen risico. Het eigen risico bedraagt in 2023 €385,-.

Vanaf 2015 valt de jeugdzorg niet meer onder de zorgverzekeraars, maar onder de gemeenten. Voor Everspsychotherapie betekent dat dat mensen jonger dan 18 jaar niet meer behandeld kunnen worden.